Seminaarit

RIIPPUVUUKSIEN KOHTAAMINEN PALVELUJÄRJESTELMÄSSÄ 15.11. Klo 13.

Rahapeliongelman kohtaaminen palvelujärjestelmässä, Maria Heiskanen, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.  

Kohtaamattomuuden kokemuksia hyvinvointipalvelujärjestelmässä – haavoittuvissa elämäntilanteissa olevien naisten standpoint, Elina Virokannas, dosentti, vanhempi yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto 

Haittoja vähentävän päihdetyön käytännöt ja vuorovaikutus – kohtaamispaikan näkökulma, Johanna Ranta, tutkijatohtori, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto 

AHRn TALVISEMINAARI 16.3. 14.00

Explaining the alcohol harm paradox: new findings and methodological developments. Pena _AHR Winter Seminar 2022

KONTROLLI OSANA HUUMEHOITOA 6.10.2021

Huumausaineiden ja lääkkeiden laajat seulonnat oikeustoksikologiassa, oikeuskemisti Anna Pelander, THL

Kokemuksia kontrollista osana korvaushoitoa ja vankiloiden päihdekuntoutusohjelmia, tutkija Teemu Kaskela, A-klinikkasäätiö

Kontrolliin liittyvät yhteydenotot päihdeasiamiestoiminnassa, päihdeasiamies, varatuomari Tuula Sillanpää, Ehyt ry EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JA RAHAPELIHAITTOJEN EHKÄISYN TUTKIMUS SUOMESSA. 17.6.2021

Rahapelipoliittisten mielipiteiden yhteys pelikäyttäytymiseen ja muihin taustatekijöihin – mikä merkitys haittojen ehkäisylle? Erikoistutkija Jani Selin, THL

Kannabishankkeen arviointitutkimus, tohtorikoulutettava Aleksi Hupli, Tampereen yliopisto NÄKÖKULMIA ALKOHOLIN KÄYTÖN JA RAHAPELAAMISEN HISTORIAAN – Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seuran talviluento 19.3.

Jenni Lares  1600-luvun alkoholikulttuuri Suomessa

Jukka Ahonen  ’Jukka Ahonen Suomalaisen rahapelijärjestelmän historiasta 19.3.2021

RIIPPUVUUDET JA KUNTOUTUSMENETELMÄT: VANHAT LUOTETTAVAT JA UUDET LUPAAVAT?  Alkoholi-, huume-, ja rahapelitutkimuksen seuran juhlawebinaari 6.11.2020

Jonna Levola: Stimulanttikorvaushoito. Mitä siitä tiedetään?

Matilda Hellman:  Aivotutkimuksen kontributio: miten sitä konstruoidaan ja käytetään?

30 VUOTTA TOISESTA HUUMEAALLOSTA – MIKÄ MUUTTUI?
26.2.2020
Erkki Vuori: Vainajanäytteissä todetut huumausainelöydökset kertovat huumausaineiden käytön muuttumisesta
Anja Koski-Jännes: Päihdetyön ja tutkimuksen pitkä linja – Mikä toimii ja voimaannuttaa?

HAITTOJEN VÄHENTÄMISEN 2020-LUKU. MILTÄ HAITTOJEN VÄHENTÄMINEN NÄYTTÄÄ SUOMESSA TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA?
8.1.2020
Margareeta Häkkinen: Opioidikorvaushoidon nykytila, haasteet ja kehittämistarpeet
Teemu Kaskela: Ainetunnistus haittojen vähentämisenä Suomessakin? Muunto-hankkeen haasteet

PÄIHDE- JA RAHAPELITRENDIT – MITÄ SUOMESSA TAPAHTUU?
24.9.2019
Pekka Hakkarainen: Miten suomalaisten huumeiden käyttö on muuttunut?
Otto Ruokolainen: Loppuuko tupakointi? Nikotiinituotteiden käyttö Suomessa
Susanna Raisamo: Rahapelaaminen muutoksessa: miltä näyttää tulevaisuus?
Janne Härkönen: Suomalaisten juomatavat – katkeaako humalajuomisen perinne?
Hanne Kivimäki: Väheneekö nuorten juominen ja tupakointi edelleen? Tuoreen kouluterveyskyselyn tuloksia

ONKO AIKA KYPSÄ PÄIHDE- JA RAHAPELIPOLITIIKAN PARADIGMAN MUUTOKSEEN?
26.2.2019
Pekka Sulkunen: Himojen hillintä ja yleinen etu – aika on kypsä päihde- ja rahapelipolitiikan paradigman muutokseen

VAIKUTTAMISTA JA VASTARINTAA – MITEN PÄIHTEISTÄ PITÄISI VIESTIÄ?
3.12.2018
Antti Maunu: Päihdeviestinnän paikka: nyt se on ja mikä se on?
Nina Karlsson: Päihteet ja tutkimus mediassa
Heikki Hiilamo: Uusi alkoholilaki ja alkoholiteollisuuden lobbauskeinot
Anu Katainen: Alkoholimainonnan strategiat sosiaalisessa mediassa: voidaanko lainsäädännöllä vaikuttaa?

KETÄ AUTAT PELAAMALLA? RAHAPELIEN VOITTAJAT JA HÄVIÄJÄT EUROOPASSA
9.10.2018
Virve Marionneau: Minkälaisia ongelmia liittyy rahapelituottojen julkiseen käyttöön?
Michael Egerer: Rahapelivoittojen käyttö ja jakelu Euroopassa – Esimerkkitapauksia
Johanna Järvinen-Tassopoulos: Yhteinen hyvä ja rahapelaaminen
Janne Nikkinen: Mitä kansainvälisestä tilanteesta pitäisi ajatella Suomessa?

HUUMETUTKIMUSTA IHMISNÄYTTEILLÄ – AJANKOHTAISTA OIKEUSTOKSIKOLOGIASTA
19.4.2018
Teemu Gunnar: Uudentyyppiset lähestymistavat huumeidenkäytön seurannassa
Ilkka Ojanperä: Oikeustoksikologian kehityslinjat ja mahdollisuudet

HUUMEPOLITIIKKA JA MUUTOSPAINEET
14.2.2018
Tuukka Tammi: Huumepolitiikan kuumat ja kylmät kysymykset
Elina Kotovirta: Muuntohuumeet ja lainsäädöntötoiveet – Kontrollia ja haittojen vähentämistä

PÄIHTEETKÖ SYRJÄYTTÄVÄT?
29.11.2017
Antti Maunu: Syrjäyttävätkö päihteet koulupudokkaat?
Kristiina Laitinen: Terveysneuvontapisteiden asiakkaat ja huono-osaisuuden ulottuvuudet

VANHA LIITTO – KOVIEN HUUMEIDEN KÄYTTÄJÄT 1960-1970 -LUKUJEN HELSINGISTÄ 11.10.2017
Seminaarin diat: Heini Kainulainen, Tuula Kekki, Jussi Perälä, Aarne Kinnunen, Sanna Rönkä ja Jenni Savonen

KUULUUKO PÄIHDETUTKIJAN ÄÄNI? ALKOHOLI- JA HUUMETUTKIMUKSEN MERKITYS ENNEN, NYT JA TULEVAISUUDESSA
4.5.2017
Jussi Simpura: Päihdetutkimuksen kentät ovat vuoroin keskittyneet ja hajaantuneet – onko se vaikuttanut kuulluksi tulemiseen?
Kerstin Stenius: Päihdeutkimuksen tilasta – resurssit ja haasteet
Pia Mäkelä: Alkoholitutkimus ja alkoholipolitiikka: onko tutkimuksella merkitystä?
Matilda Hellman: Päihde- ja addiktiotutkimus – yliopistot ja julkiset tukimuslaitokset tutkimusympäristöinä
Tomi Lintonen: Miltä näyttää päihdetutkimuksen tulevaisuus?

TALVILUENTO: SEKAKÄYTTÖ
15.2.2017
Sanna Väyrynen: Kokemuksia sekakäytöstä – Säätelyä, kaoottisuutta ja itsetutkiskelua

HUUMEET NETISSÄ
28.4.2016
Kati Kataja: Katu-uskottavuuden aakkoset. Käyttäjäidentiteetin rakentaminen suomalaisella ja ruotsalaisella keskustelufoorumilla
Juha Nurmi: Huumekaupan digitalisaatio Suomessa.
Antti Järventaus: Kuinkas sitten kävikään? Kryptomarkkinoiden pökerryttävä historia ja arvaamaton tulevaisuus

PARISUHDEVÄKIVALTA JA ALKOHOLI
18.2.2016
Marja Holmila: Parisuhdeväkivalta ja alkoholi

VIRITTÄVÄ VALISTUS JA MÄRKÄ PILVI – JUHA PARTASEN MUISTOSEMINAARI
17.11.2014
Christoffer Tigerstedt: Kirjoittaminen
Antti Maunu: Humala
Pekka Hakkarainen: Huumeet
Marjatta Montonen: Virittävä valistus
Jussi Perälä: Juha

LÄÄKKEIDEN VÄÄRINKÄYTTÖ
4.3.2014
Karoliina Karjalainen: Lääkkeiden väärinkäyttö Suomessa – väestökyselyn tuloksia
Antti Mikkonen: Päihderiippuvaisen PKV-lääkkeiden käyttö: päihdehakuisuutta vai itselääkintää?
Riikka Perälä & Anna Leppo: Lääkkeiden väärinkäyttö ja päihdehoidon lääkkeellistyminen: yhteiskuntatieteellinen näkökulma

MITÄ UUTTA ”HAITAT MUILLE” -NÄKÖKULMA TUO ALKOHOLI- JA HUUMETUTKIMUKSEEN?
25.9.2013
Katariina Warpenius: Alkoholihaitat ”muille” – Tutkimuksen näkökulmia, käsitteitä ja haasteita
Marja Holmila: Vanhemman alkoholinkäytön vaikutukset lapseen
Anna Leppo: Sikiölle ja lapselle aiheutuvat terveysriskit – Huomioita ”päihdeäitien” pakkohoitoa koskevasta keskustelusta
Marke Jääskeläinen: Huumeiden käytön haitat muille ihmisille

KANNABIS-SEMINAARI – LAILLISESTA LAITTOMAAN
5.6.2013
Kauko Aromaa: Kannabiksen laillistamisesta
Timo Seppälä: Kannabiksen lääkekäyttö
Heini Kainulainen: Mistä rangaistaan ja mistä ei?

RATTIJUOPPO-SEMINAARI – AJOTIELTÄ HOITOON?
25.10.2012
Karoliina Karjalainen: Rattijuoppojen sosiaalinen tausta ja kuolleisuus
Pirjo Lillsunde: Mitä voitaisiin tehdä rattijuopumuksen taustalla piilevien tekijöiden korjaamiseksi
Tuomas Tenkanen: Kokemuksia Tie selväksi -hankkeesta
Markus Sundqvist: Rattijuoppojen ajokyvyn arviointi

ALKOHOLI JA POLARISAATIO
9.5.2012
Antti Latvala: Geenit ja ympäristötekijät koulutustason ja alkoholiongelmien taustalla
Antti Maunu: Miten tutkia juomisen luokkaeroja?
Kirsimarja Raitasalo: Sosioekonomiset erot nuorten alkoholinkäytössä

ALKOHOLI JA RUOANSULATUSKANAVAN SAIRAUDET
11.2.2010
Satu Väkeväinen: Alkoholin aiheuttamat haittavaikutukset ruoansulatuskanavassa ja haimassa
Johanna Uittamo: Alkoholi ja suu
Mikko Salaspuro: Asetaldehydi ja ruoansulatuskanavansyöpä
Kalle Jokelainen: Alkoholinkäyttö ja maksasairaudet

LAPSET, PERHEET JA PÄIHTEET
7.10.2009
Maria Kaisa Aula: Kuulemmeko lapsen äänen? Lapsen oikeudet ja päihdepolitiikka
Mira Roine: Lähes joka neljännessä suomalaisperheessä käytetään lapsen näkökulmasta liikaa päihteitä
Marja Holmila: Millaista tukea ja apua päihteitä käyttävien vanhempien lapsi haluaisi?

ELÄMÄNKULKU JA PÄIHTEET
2.3.2009
Tuuli Pitkänen: Lapsuus, nuoruus ja keski-iän päihteidenkäyttö
Anna-Liisa Hännikäinen-Uutela: Elämä huumekuntoutuksen jälkeen
Jyrki Jyrkämä: Elämänkulku, ikääntyminen ja alkoholinkäyttö

ALKOHOLI, HUUMEET JA ERIARVOISUUS
4.12.2008
Pia Mäkelä: Voiko hyvällä asemalla ostaa tiensä ulos juomisen seurauksista?
Laura Kestilä: Nuorten aikuisten alkoholinkäyttö, terveys ja eriarvoisuus
Riikka Perälä: Järjestöt päihdepalvelujen tuottajina: kenen asialla?
Reino Sirén: Alkoholin ja väkivallan suhde Optulan tutkimusten valossa
Mikko Salasuo: Polarisoituva huumekysymys

PÄIHTEET JA LIIKENNE
15.5.2008
Pirjo Lillsunde: Päihteet ja liikenne ja onnettomuudet kansanterveysongelmana
Arja Holopainen: Liikenneonnettomuuksien tutkintalautakunnat
Aarne Kivioja: Päihteet ja liikenne Töölön tapaturma-asemalla
Heikki Ihalainen: Poliisin näkökulma rattijuopumuksiin
Kaarina Langel: EU päihteet liikenteessä tutkimusrintamalla: mitä odotettavissa?
Antti Impinen: Rattijuopon elämänkaari
Karoliina Ojaniemi: Huumerattijuopumus Suomessa
Janne Mänttäri: Alkolukostako ratkaisu?
Kaarlo Simojoki: Kannattaako rattijuoppojen hoitoonohjaus?

TOIMINNALLISET RIIPPUVUUDET
29.2.2008
Petri Hyytiä: Riippuvuuksien neurobiologinen tausta
Anja Koski-Jännes: Riippuvuuden psykologiaa
Mia-Veera Koivisto: Nettiriippuvuus – mitä se on?
Tuukka Tammi: Ongelmapelaaminen ja peliriippuvuus Suomessa
Osmo Kontula: Seksiriippuvuus

RAITTIUS LIIKKEESSÄ 29.11.2007
Heli Mustonen: Raittiuden trendit 1960–2006
Eija Tolvanen: Raittiita vanhuksia – mutta miksi? (esitys)
Eija Tolvanen: Raittiita vanhuksia – mutta miksi? (teksti)
Tom Anthoni: Raittiina 2000-luvun Suomessa