Etusivu

AHR – Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura ry on vuonna 1960 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on toimia tieteellisen alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen edistämiseksi. Seura järjestää vuosittain kahdesta kolmeen seminaaria, joissa käsitellään uusia tutkimustuloksia sekä muita tärkeitä ja ajankohtaisia aiheita.

Ajankohtaista:

Lämpimästi tervetuloa seuran talviluennolle ja vuosikokoukseen Tieteiden talolle torstaina 16.3. klo 14 – 16!

Luennon pitää VTT Anna Leppo otsikolla Vaaran paikat – Asumiseen liittyvät sukupuolittuneet ongelmatilanteet vankilasta vapautuneiden rikos- ja päihdetaustaisten naisten elämässä”. Kuvaus tilaisuuden aikataulusta ja sisällöstä alla. 

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, ilmoittaudu tämän linkin kautta: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/122176/lomake.html 

Ohjelma: 

14.00–14.05 Tervetuloa

14.05–14.50 Talviluento

14.50–15.10 Kahvitauko

15.10–16.00 Seuran vuosikokous. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan kokoukseen. 

Vaaran paikat – Asumiseen liittyvät sukupuolittuneet ongelmatilanteet vankilasta vapautuneiden rikos- ja päihdetaustaisten naisten elämässä  

Rikos- ja päihdetaustaiset naiset ovat monella mittarilla mitattuna erittäin huono-osainen ryhmä. Riitta Granfelt (2015) kirjoittaa, että vankila on yhteiskunnan ”äärimmäiseen marginaaliin” sijoittuva paikka niin yhteiskuntapoliittisesti, kriminaalipoliittisesti kuin kokemuksellisestikin. Äärimmäisestä marginaalista on pitkä matka niin sanottuun normaaliin elämään vankilan ulkopuolella. Kun vankilaan joutumisen taustalta löytyy myös vaikea päihdeongelma, päihderiippuvuus on voinut sysätä ihmisen yhteiskunnan laitamille jo kauan ennen vankeustuomiota. 

Tässä esityksessä pohditaan laadullisen tutkimusaineiston valossa, missä määrin nykyinen ”karsittu” hyvinvointivaltio palvelujärjestelmineen onnistuu vähentämään eriarvoisuutta ja tukemaan rikos- ja päihdetaustaisia naisia yhteiskuntaan integroitumisessa vankeustuomion jälkeen. Esitys keskittyy asumiseen ja asunnottomuuteen liittyviin kysymyksiin. Vankilasta vapautumisen yhteydessä riski asunnottomaksi joutumiselle on korkea, ja asunnottomuus tuo mukanaan paljon turvattomuutta, etenkin naisille. Asunnottomuus myös estää yhteiskuntaan integroitumista. 

Puheenvuorossaan VTT Anna Leppo tarkastelee sukupuoleen kiinnittyvää haavoittuvuutta ja asumiseen liittyviä ongelmatilanteita päihde- ja rikostaustaisten naisten elämässä pohtien miten koetut ongelmat heijastelevat laajempia yhteiskunnallisia rakenteita ja sukupuolijärjestelmää. Esitys pohjautuu VTT Anna Lepon, VTT Riikka Perälän ja VTT Keiju Vihreäsalon yhteiseen tutkimustyöhön Alkoholitutkimussäätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa ”Palvelujen saatavuus, saavutettavuus vai jotain muuta? Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kynnykset ja ulkopuolelle jääminen päihdeongelmista kärsivien marginaaliryhmien näkökulmasta”.  

 

Riippuvuuksien kohtaaminen palvelujärjestelmässä seminaari 15.11. Klo 13.

Lämpimästi tervetuloa AHR:n syysseminaariin: 

Seminaari järjestetään tiistaina 15.11. klo 13–16 Tieteiden talolla sali 505 (Kirkkokatu 6, Helsinki). Ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät alta.  

Päihde- ja rahapeliriippuvuuksiin liittyy monenlaisia tuen tarpeita, joihin palvelujärjestelmän tulisi pystyä vastaamaan. Riippuvuuksien hoidon lisäksi niiden liitännäisilmiöt, kuten psyykkiset ja somaattiset sairaudet, taloudelliset ongelmat tai asunnottomuus tekevät koko sosiaali- ja terveydenhuollon saavutettavuudesta tärkeää. Palveluihin hakeutuminen tai niihin pääseminen ei kuitenkaan näyttäydy riippuvuuksiin liittyvissä kysymyksissä aina yksiselitteisenä. 

Palveluiden saavutettavuutta määrittää keskeisesti se, kokeeko ihminen tulleensa niissä kohdatuksi. Tällöin olennaisiksi muodostuvat esimerkiksi kysymykset siitä, millaisia ovat luottamusta vahvistavat tai sitä rikkovat kohtaamiset, mikä merkitys kohtaamispaikalla on vuorovaikutuksen rakentumiselle sekä miten riippuvuuksien kanssa eläviä ihmisiä tavoitettaisiin parhaiten palveluiden piiriin ja estettäisiin putoamasta turvaverkkojen ulkopuolelle.

Puheenvuoroissa käsitellään riippuvuuksien kohtaamista palvelujärjestelmässä sekä rahapeliongelmien että päihderiippuvuuksien näkökulmista. Esillä ovat niin onnistuneita kohtaamisia tuottaneet tekijät kuin kohtaamattomuuden kemukset.

Paikkana: Tieteiden talo, Sali 505 

Lisää tietoa ja ilmoittautumislinkki tulee pian, tässä alla ohjelma. 

13.00–13.10 Seminaarin avaus, Johanna Ranta, AHR:n hallituksen jäsen 

13.10–13.40 Rahapeliongelman kohtaaminen palvelujärjestelmässä, Maria Heiskanen, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

13.40–14.10 Kohtaamattomuuden kokemuksia hyvinvointipalvelujärjestelmässä – haavoittuvissa elämäntilanteissa olevien naisten standpoint, Elina Virokannas, dosentti, vanhempi yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto 

14.10–14.40 Kahvitauko 

14.40–15.10 Turvaverkkojen läpi pudonneet lapset ja nuoret – tarinoita asunnottomien päihteitä käyttävien nuorten elämästä, Keiju Vihreäsalo, post doc -tutkija, Helsingin yliopisto  

15.10–15.40 Haittoja vähentävän päihdetyön käytännöt ja vuorovaikutus – kohtaamispaikan näkökulma, Johanna Ranta, tutkijatohtori, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto 

15.40–16.00 Loppukeskustelu 

Ilmoittautuminen: 

Seminaari on maksuton jäsenmaksun maksaneille seuran jäsenille, muille seminaarimaksu on 20 euroa.  

Kahvitarjoilun vuoksi pyydämme teitä ilmoittautumaan seminaariin 4.11. mennessä https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/119662/lomakkeet.html  

 

Vuoden 2021 paras päihde- ja rahapeliaiheinen artikkeli

ALKOHOLI-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura myönsi vuosittaisen tunnustuksensa artikkelille seuraavalle artikkelille:

Hannu Jouhki & Atte Oksanen: To get high or to get out? Examining the link between addictive behaviors and escapism. Substance Use & Misuse 2022;57(2):202-211. doi: 10.1080/10826084.2021.2002897. Epub 2021 Nov 23.

Paras tutkimusartikkeli valittiin seuran hallitukselle tulleiden ehdotusten joukosta. Valinnan tekivät professori emerita Anja Koski-Jännes ja erikoistutkija Karoliina Karjalainen. Perustelut julkaistaan seuran kotisivuilla pian.


AHR:n kevätseminaari ”Päihteet ja rahapelaaminen digiajassa” 8.6. klo 13:00-15:30 (Zoom)

Digitalisaatio on vaikuttanut monin tavoin päihteiden ja rahapelien näkyvyyteen ja saatavuuteen.  Alkoholia on mahdollista tilata verkosta suoraan kotiovelle, ja laiton huumekauppa on viime vuosina kukoistanut verkon anonyymeillä markkinapaikoilla. Myös rahapelien tarjonta, mainonta ja helppo saavutettavuus korostuvat digiympäristöissä, mikä lisää riskiä peliongelmien kehittymiselle. Verkossa on myös mahdollista luoda sosiaalisia suhteita ja yhteisöjä päihteiden ja rahapelaamisen ympärille.

Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seuran kevätseminaari ”Päihteet ja rahapelaaminen digiajassa” järjestetään etänä Zoomin välityksellä ke 8.6. klo 13:00-15:30. Seminaarin puheenvuorot käsittelevät digitalisaation merkitystä alkoholin etämyynnin, huumekaupan ja rahapelaamisen näkökulmista. Seminaarissa julkistetaan myös vuoden 2021 parhaan päihde- tai rahapeliaiheisen tutkimusartikkelin voittaja.

Seminaarin ohjelma ja aikataulu:

13:00-13:05 Seminaarin aloitus: tervetuloa! (Anu Sirola, AHR:n varapuheenjohtaja)

13:05-13:30 Artikkelipalkinnon julkistaminen ja voittajan puheenvuoro

13:30-14:00 Alkoholin etämyynti rajat ylittävänä kauppana – epäselvä sääntelytilanne (Janne Nikkinen, Helsingin yliopisto)

14:00-14:10 Tauko

14:10-14:40 Laittomien anonyymien markkinoiden työkalut (Juha Nurmi, Tampereen yliopisto)

14:40-15:10 Internet ja sosiaalinen media rahapelaamisen kontekstina: sosiaalipsykologinen näkökulma (Anu Sirola, Jyväskylän yliopisto)

15:10-15:30 Loppukeskustelu

Ilmoittautumislinkki: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/117960/lomakkeet.html

Seminaari on maksuton AHRn jäsenmaksun maksaneille jäsenille. Muille 5 euroa.

 

AHRn talviluento ja vuosikokous

Alkoholi-, huume-, ja rahapelitutkimuksen talviluennon piti 16.3. klo 14.00 lääketieteen tohtori Sebastián Peña aiheella: Explaining the alcohol harm paradox: new findings and methodological developments. 

”Lower socioeconomic groups experience greater alcohol-related harm, but report similar or lower levels of alcohol use. Reasons for this “alcohol harm paradox” remain poorly understood. In this talk, I will explore current explanations for the alcohol harm paradox, including our own research using innovative causal inference tools, and their implications for health policy.” Esityksen diat löyvät täältä.

Talviluennon jälkeen noin klo 15 – 16 järjestettiin seuran vuosikokous. Vuosikokouksessa valittiin mm. uusi hallitus. 


Ehdota vuoden 2021 parasta alkoholi-, huume-, tai rahapeliaiheista tutkimusartikkelia!

AHR:n tunnustuspalkinto myönnetään parhaalle päihde- tai rahapeliaihetta tarkastelevalle artikkelille

AHR palkitse joka vuosi yhden suomalaisen alkoholi-, huume- tai rahapeliaiheisen tieteellisen artikkelin, joka on onnistunut aihevalinnaltaan, tutkimusasettelultaan tai argumentoinniltaan tarjoamaan innovatiivisen ja uuden näkökulman alan tutkimukseen. Artikkeli voi olla joko kotimaiselle tai kansainväliselle yleisölle suunnattu ja edustaa seuran toiminnan lähtökohtien mukaisesti laajasti eri tieteenaloja tai tutkimusmenetelmiä. Tavoitteena on tukea erityisesti nuorten tutkijoiden mahdollisuuksia ja uralla etenemistä.

Kuka tahansa voi ehdottaa mielestään sopivaa artikkelia osoitteeseen sihteeri(at)ahrseura.fi. Ehdotukseen tulee liittää korkeintaan puolen liuskan mittainen perustelu, miksi artikkeli ansaitsisi vuoden parhaan artikkelin palkinnon. Tutkijat voivat ehdottaa kollegojensa tai ohjaamiensa jatko-opiskelijoiden julkaisuja. Myös omaa julkaisua voi ehdottaa. Ehdotuksia voi tehdä tammikuun 2022 loppuun sakka!

Seuran hallitus valitsee kaikista ehdotetuista artikkeleista kolme ehdokasta jatkoon. Lopullisen valinnan tekee hallituksen nimittämä asiantuntija, joka vaihtuu vuosittain. Näin saadaan varmistettua eri tieteenalojen tasapuolinen painotus. Vuoden paras artikkeli julkistetaan toukokuussa.

Vuoden paras artikkeli -tunnustuspalkinto tarjoaa näkyvyyttä tutkimukselle, joka mahdollisesti muuten saattaisi jäädä huomaamatta. Valitusta artikkelista tiedotetaan seuran omilla tiedotuskanavilla, ja seura tiedottaa artikkelistaan myös eri medioihin.

Lisää tietoa täältä

 

Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seuran syyswebinaari 6.10. klo 13.30–15.45

AHR:n syyswebinaari järjestetään keskiviikkona 6.10. klo 13.30–15.45. Teemana on kontrolli osana huumehoitoa. Puhujina tilaisuudessa ovat Anna Pelander, Teemu Kaskela ja Tuula Sillanpää. Katso seminaarin ohjelma ja ilmoittaudu viimeistään 4.10 klo 14.00 täältä

Vuoden 2020 parhaan päihde- tai rahapeliartikkelin palkinto jaettu

Tunnustuspalkinto vuoden 2020 parhaalle artikkelille myönnettiin 17.6. 2021 seuraavalla artikkelille:

Rautiainen E, Linna M, Ryynänen O-P, Laatikainen T: Do the costs of AUD-related health and social care services vary across patient profiles? J Stud Alcohol Drugs, 81, 2020, 2: 144–151, 2020

Lisää tietoa täältä. AHR onnittelee voittajaa ja kiittää kaikkia osallistujia sekä arvioitsijoita!

Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seuran kesäwebinaari 17.6. klo 14.30–16.

AHRn kesäwebinaari järjestetään torstaina 17.6. klo 14.20–16. Teemana on ehkäisevän päihdetyön tutkimus ja rahapelihaittojen ehkäisyn tutkimus. Puhujina tilaisuudessa ovat Jani Selin ja Aleksi Hupli. Lisäksi julkistetaan AHRn artikkelipalkinnon saaja. Seminaarin ohjelma löytyy täältä.

ICARAn COVID-19 webinaarisarja ja Suomen webinaari

Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura ja päihdetutkimusjärjestöjen kattojärjestö ICARA järjestävät kansainväliseen webinaariin maanantaina 17.5. klo 16-18:  Substance use and gambling in Finland during the COVID-19 pandemic. Perspectives from a Nordic welfare state with low COVID-19 incidence.

Artikkelipalkintokilpailu

Vuoden 2020 paras päihde- tai rahapeliaiheinen tutkimusartikkeli-kilpailu.  Seuran hallitus** valitsi ehdotusten joukosta kolme artikkelia kilpailun finaaliin.  Lopullisen päätöksen valinnasta tekevät Christoffer Tigerstedt ja Ossi Rahkonen. Kolme loppukilpailussa olevaa artikkelia ovat:

Sebastián Peña, Pia Mäkelä, Tommi Härkänen, Markku Heliövaara, Teemu Gunnar, Satu Männistö, Tiina Laatikainen, Erkki Vartiainen, Seppo Koskinen, Measurement error as an explanation for the alcohol harm paradox: analysis of eight cohort studies

Hakkarainen, P., Karjalainen, K. & Salasuo, M.: Nuoret, entiset nuoret ja huumeet Miten sukupolvi näkyy huumeiden käytössä ja huumemielipiteissä?

Rautiainen, E., Linna, M., Ryynänen, O-P. & Laatikainen, T..: Do the costs of AUD-related health and social care services vary across patient profiles?

”Ehdolla olleet hallituksen jäsenet eivät ollet mukana valintaa tekemässä.

Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seuran 19.3. pidetyn Näkökulmia alkoholi käytön ja rahapelaamisen historiaan-  talviluennon  materiaalit,  lötyvät täältä.

Muuta

Anu Katainen on kirjoittanut Yhteiskuntapolitiikka lehden 5-6/2020 numerossa Alkoholi- ja huumetutkijain seuran 60v juhlaseminaarista esimerkkinä pienten tieteellisten seurojen tämänhetkisestä toiminnasta.

Seuran uudet yhteystiedot

Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura uudistaa nettisivujen osoitettaan ja sähköpostiosoitteitaan jotta niissäkin näkyisi päihdetutkimuksen lisäksi painotus myös rahapelitutkimukseen. Uudet yhteystiedot löytyät https://ahrseura.wordpress.com/yhteystiedot/

AHRn blogisarja: Miten koronavirustilanne vaikuttaa päihteiden käyttöön, rahapelaamiseen ja tuen tarpeisiin?

Koronavirustilanne ja sen johdosta tehdyt toimenpiteet vaikuttavat koko yhteiskuntaan monella tapaa. Oletettavasti sillä on monia vaikutuksia myös päihteiden käyttöön ja päihdehaittoihin sekä rahapelaamiseen ja rahapelihaittoihin.  AHR haluaa nostaa tämän asian esille blogissaan kirjoitusten sarjana.

Kysyimme päihde- ja rahapelaamisen tutkijoilta ja asiantuntijoilta, miten he asiantuntemuksensa perusteella uskovat tilanteen vaikuttavan päihteiden käyttöön/rahapelaamiseen ja mahdollisiin haittoihin/tuen tarpeisiin omalla alueellaan. Kirjoituksia julkaistaan AHR:n blogissa kevään aikana.