Etusivu

AHR – Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura ry on vuonna 1960 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on toimia tieteellisen alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen edistämiseksi. Seura järjestää vuosittain kahdesta kolmeen seminaaria, joissa käsitellään uusia tutkimustuloksia sekä muita tärkeitä ja ajankohtaisia aiheita.

Ajankohtaista:

Kevätseminaari 14.6.2023: Päihde- ja riippuvuuskuolemat 2020-luvun Suomessa

AHR järjestää kevätseminaarin otsikolla ”Päihde- ja riippuvuuskuolemat 2020-luvun Suomessa” keskiviikkona 14.6.2023 klo 13.00-15.30 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, sali 505). 
Aihetta käsitellään niin alkoholin, huumeiden kuin rahapelaamisen näkökulmista. Tilaisuuden puhujina ovat tutkimusprofessori Pia Mäkelä (THL), väitöskirjatutkija Claudia Mariottini (HY), erikoistutkija Jani Selin (THL) sekä erikoistutkija Kalle Lind (THL). 

Seminaarin ohjelma:

13:00-13:10 Seminaarin avaus

13:10-13:40 Millaista kuolleisuutta valtapäihteemme alkoholi aiheuttaa? (Pia Mäkelä, tutkimusprofessori, THL)

13:40-14:10 Huumekuolemat Suomessa – Oikeuskemiallinen näkökulma (Claudia Mariottini, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto)

14:10-14:40 Kahvitauko

14:40-15:10 Rahapelaaminen ja itsemurhat poliisin tutkinta-asiakirjoissa (Kalle Lind, erikoistutkija, THL & Jani Selin, erikoistutkija, THL)

15:10-15:30 Loppukeskustelu

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, jota varten toivotaan ilmoittautumista viimeistään 7.6. oheisen linkin kautta.

Seminaari on seuran jäsenille ilmainen. Muille kuin seuran jäsenille osallistumismaksu on 20 euroa.

Tervetuloa!

Seminaariesitysten tiivistelmät:

Millaista kuolleisuutta valtapäihteemme alkoholi aiheuttaa?

(Pia Mäkelä, tutkimusprofessori, THL)

Alkoholi on Suomen valtapäihde. Sen käyttö on normalisoitunut ja arkistunut, mutta se aiheuttaa silti yhä paljon kuolleisuutta. Esityksessä käydään läpi, millaista kuolleisuutta ja kuinka paljon alkoholin käytöstä Suomessa seuraa, ketkä tästä kuolleisuudesta kärsivät, miten tämä kuolleisuus on ajan myötä muuttunut ja mitä se kertoo alkoholikulttuurin muutoksesta.

Huumekuolemat Suomessa – Oikeuskemiallinen näkökulma

(Claudia Mariottini, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto)

Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus tehdään pääsääntöisesti poliisin määräyksestä, kun kuoleman (epäiltynä) syynä on rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti, hoitotoimenpide tai sota, tai jos kuolema on tapahtunut muuten yllättävästi. Useimmiten kuolemansyyn selvittämistä täydennetään oikeuskemiallisilla tutkimuksilla, jotka suoritetaan keskitetysti Helsingin THL:n oikeuskemiayksikössä.

Oikeuskemiallisilla analyyseillä voidaan muun muassa selvittää, oliko kuoleman taustalla päihteiden tai lääkkeiden väärinkäyttöä sekä todentaa mahdollinen myrkytyskuolema.

Huumekuolemien, ja erityisesti nuorten ihmisten huumekuolemien on uutisoitu olleen viime vuosina nousussa. Esityksessä tarkastellaan, onko oikeuskemiallisten tutkimusten perusteella nähtävissä selkeitä trendejä ja muutoksia kuolemaan johtavassa huumausaineiden käytössä. Lisäksi tarkastellaan hiukan lähemmin buprenorfiinin aiheuttamia kuolemia. Buprenorfiini on Suomessa väärinkäytetyin opioidi sekä eniten myrkytyskuolemia aiheuttava aine.

Rahapelaaminen ja itsemurhat poliisin tutkinta-asiakirjoissa

(Kalle Lind, erikoistutkija, THL & Jani Selin, erikoistutkija, THL)

Esityksessä kerrotaan rahapelaamisen ja itsemurhakuolemien yhteyttä koskevasta tutkimuksesta. Suomessa itsetuhoisuuden ja rahapelaamisen yhteyttä ei ole aiemmin juuri tutkittu. Aiempi kansainvälinen tutkimus osoittaa, että itsemurha-ajatukset, itsemurhayritykset ja itsemurhat ja rahapeliongelma tai -riippuvuus ovat selvässä yhteydessä toisiinsa. Aiempi tutkimus kuitenkin viittaa siihen, että rahapelaamiseen liittyvän itsetuhoisuuden taustalla on mielenterveyden häiriöiden lisäksi usein myös vakavia talouteen liittyviä vaikeuksia. On myös merkkejä siitä, että erilaiset ongelmat kasautuvat ennen itsemurhaa. Esityksemme keskiössä ovat itsemurhien sosiaaliset taustatekijät, jotka ovat aiemmassa tutkimuksessa jääneet vähälle huomiolle. Esittelemme tutkimustuloksia laadullisesta tutkimuksestamme, jossa selvitimme poliisin rekistereistä kuolemansyyntutkintaa koskevien asiakirjojen pohjalta rahapelaamiseen yhteydessä olevien itsemurhakuolemien sosiaalisia taustatekijöitä. Tutkimuksessamme sovellamme paineteoriaa, jossa keskeisinä itsemurhaa selittävinä tekijöinä ovat sosiaaliset taustatekijät, sekä sosiaalisen integraation teoriaa. Tulokset viittaavat siihen, että erilaisten painetekijöiden määrä ja sosiaalisen integraation taso vaihtelevat tapauksissa, joissa itsemurhan tehneellä henkilöllä on todennäköisesti ollut rahapeliongelma.  Lisäksi pohdimme esityksessämme rahapelaamiseen yhteydessä olevien itsemurhien yleisyyttä Suomessa.

 

AHR:n hallitus osallistui Krista Kiurun pyöreän pöydän asiantuntijakeskusteluun päihde- ja riippuvuuspalveluiden kehittämisestä

Alkuvuodesta AHR:n hallitus osallistui Sanna Marinin hallituksen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun kutsumana pyöreän pöydän keskusteluun, jonka aiheena oli päihde- ja riippuvuuspalveluiden kehittäminen. Seura korosti tutkitun tiedon tärkeyttä palvelujärjestelmän kehittämisessä ja kirjoitti aiheesta blogin

Vuosikokouksessa 16.3.2023 valittiin seuralle uusi hallitus

Seuran puheenjohtajaksi valittiin Anu Sirola, varapuheenjohtajaksi Michael Egerer ja sihteeriksi Heli Hagfors. Muut hallituksen jäsenet ja varajäsenet löytyvät täältä.

Seuran yhteystiedot

Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura uudisti nettisivujen osoitettaan ja sähköpostiosoitteitaan jotta niissäkin näkyisi päihdetutkimuksen lisäksi painotus myös rahapelitutkimukseen. Uudet yhteystiedot löytyät https://ahrseura.wordpress.com/yhteystiedot/