Etusivu

AHR – Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura ry on vuonna 1960 perustettu yhdistys, jonka tavoitteena on toimia tieteellisen alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen edistämiseksi. Seura järjestää vuosittain kahdesta kolmeen seminaaria, joissa käsitellään uusia tutkimustuloksia sekä muita tärkeitä ja ajankohtaisia aiheita.

Ajankohtaista:


Ehdota vuoden 2021 parasta alkoholi-, huume-, tai rahapeliaiheista tutkimusartikkelia!

AHR:n tunnustuspalkinto myönnetään parhaalle päihde- tai rahapeliaihetta tarkastelevalle artikkelille

AHR palkitse joka vuosi yhden suomalaisen alkoholi-, huume- tai rahapeliaiheisen tieteellisen artikkelin, joka on onnistunut aihevalinnaltaan, tutkimusasettelultaan tai argumentoinniltaan tarjoamaan innovatiivisen ja uuden näkökulman alan tutkimukseen. Artikkeli voi olla joko kotimaiselle tai kansainväliselle yleisölle suunnattu ja edustaa seuran toiminnan lähtökohtien mukaisesti laajasti eri tieteenaloja tai tutkimusmenetelmiä. Tavoitteena on tukea erityisesti nuorten tutkijoiden mahdollisuuksia ja uralla etenemistä.

Kuka tahansa voi ehdottaa mielestään sopivaa artikkelia osoitteeseen sihteeri(at)ahrseura.fi. Ehdotukseen tulee liittää korkeintaan puolen liuskan mittainen perustelu, miksi artikkeli ansaitsisi vuoden parhaan artikkelin palkinnon. Tutkijat voivat ehdottaa kollegojensa tai ohjaamiensa jatko-opiskelijoiden julkaisuja. Myös omaa julkaisua voi ehdottaa. Ehdotuksia voi tehdä tammikuun 2022 loppuun sakka!

Seuran hallitus valitsee kaikista ehdotetuista artikkeleista kolme ehdokasta jatkoon. Lopullisen valinnan tekee hallituksen nimittämä asiantuntija, joka vaihtuu vuosittain. Näin saadaan varmistettua eri tieteenalojen tasapuolinen painotus. Vuoden paras artikkeli julkistetaan toukokuussa.

Vuoden paras artikkeli -tunnustuspalkinto tarjoaa näkyvyyttä tutkimukselle, joka mahdollisesti muuten saattaisi jäädä huomaamatta. Valitusta artikkelista tiedotetaan seuran omilla tiedotuskanavilla, ja seura tiedottaa artikkelistaan myös eri medioihin.

Lisää tietoa täältäAlkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seuran syyswebinaari 6.10. klo 13.30–15.45

AHR:n syyswebinaari järjestetään keskiviikkona 6.10. klo 13.30–15.45. Teemana on kontrolli osana huumehoitoa. Puhujina tilaisuudessa ovat Anna Pelander, Teemu Kaskela ja Tuula Sillanpää. Katso seminaarin ohjelma ja ilmoittaudu viimeistään 4.10 klo 14.00 täältä

Vuoden 2020 parhaan päihde- tai rahapeliartikkelin palkinto jaettu

Tunnustuspalkinto vuoden 2020 parhaalle artikkelille myönnettiin 17.6. 2021 seuraavalla artikkelille:

Rautiainen E, Linna M, Ryynänen O-P, Laatikainen T: Do the costs of AUD-related health and social care services vary across patient profiles? J Stud Alcohol Drugs, 81, 2020, 2: 144–151, 2020

Lisää tietoa täältä. AHR onnittelee voittajaa ja kiittää kaikkia osallistujia sekä arvioitsijoita!

Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seuran kesäwebinaari 17.6. klo 14.30–16.

AHRn kesäwebinaari järjestetään torstaina 17.6. klo 14.20–16. Teemana on ehkäisevän päihdetyön tutkimus ja rahapelihaittojen ehkäisyn tutkimus. Puhujina tilaisuudessa ovat Jani Selin ja Aleksi Hupli. Lisäksi julkistetaan AHRn artikkelipalkinnon saaja. Seminaarin ohjelma löytyy täältä.

ICARAn COVID-19 webinaarisarja ja Suomen webinaari

Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura ja päihdetutkimusjärjestöjen kattojärjestö ICARA järjestävät kansainväliseen webinaariin maanantaina 17.5. klo 16-18:  Substance use and gambling in Finland during the COVID-19 pandemic. Perspectives from a Nordic welfare state with low COVID-19 incidence.

Artikkelipalkintokilpailu

Vuoden 2020 paras päihde- tai rahapeliaiheinen tutkimusartikkeli-kilpailu.  Seuran hallitus** valitsi ehdotusten joukosta kolme artikkelia kilpailun finaaliin.  Lopullisen päätöksen valinnasta tekevät Christoffer Tigerstedt ja Ossi Rahkonen. Kolme loppukilpailussa olevaa artikkelia ovat:

Sebastián Peña, Pia Mäkelä, Tommi Härkänen, Markku Heliövaara, Teemu Gunnar, Satu Männistö, Tiina Laatikainen, Erkki Vartiainen, Seppo Koskinen, Measurement error as an explanation for the alcohol harm paradox: analysis of eight cohort studies

Hakkarainen, P., Karjalainen, K. & Salasuo, M.: Nuoret, entiset nuoret ja huumeet Miten sukupolvi näkyy huumeiden käytössä ja huumemielipiteissä?

Rautiainen, E., Linna, M., Ryynänen, O-P. & Laatikainen, T..: Do the costs of AUD-related health and social care services vary across patient profiles?

”Ehdolla olleet hallituksen jäsenet eivät ollet mukana valintaa tekemässä.

Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seuran 19.3. pidetyn Näkökulmia alkoholi käytön ja rahapelaamisen historiaan-  talviluennon  materiaalit,  lötyvät täältä.

Muuta

Anu Katainen on kirjoittanut Yhteiskuntapolitiikka lehden 5-6/2020 numerossa Alkoholi- ja huumetutkijain seuran 60v juhlaseminaarista esimerkkinä pienten tieteellisten seurojen tämänhetkisestä toiminnasta.

Seuran uudet yhteystiedot

Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura uudistaa nettisivujen osoitettaan ja sähköpostiosoitteitaan jotta niissäkin näkyisi päihdetutkimuksen lisäksi painotus myös rahapelitutkimukseen. Uudet yhteystiedot löytyät https://ahrseura.wordpress.com/yhteystiedot/

AHRn blogisarja: Miten koronavirustilanne vaikuttaa päihteiden käyttöön, rahapelaamiseen ja tuen tarpeisiin?

Koronavirustilanne ja sen johdosta tehdyt toimenpiteet vaikuttavat koko yhteiskuntaan monella tapaa. Oletettavasti sillä on monia vaikutuksia myös päihteiden käyttöön ja päihdehaittoihin sekä rahapelaamiseen ja rahapelihaittoihin.  AHR haluaa nostaa tämän asian esille blogissaan kirjoitusten sarjana.

Kysyimme päihde- ja rahapelaamisen tutkijoilta ja asiantuntijoilta, miten he asiantuntemuksensa perusteella uskovat tilanteen vaikuttavan päihteiden käyttöön/rahapelaamiseen ja mahdollisiin haittoihin/tuen tarpeisiin omalla alueellaan. Kirjoituksia julkaistaan AHR:n blogissa kevään aikana.