Toiminta

Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura AHR:n tarkoituksena on edistää päihde- ja rahapelitutkimusta ja sen näkyvyyttä Suomessa. Seura perustettiin vuonna 1960 alkoholitutkijoiden seurana ja vuonna 2019 toiminta laajeni kattamaan myös rahapelitutkimuksen. Seuran perustamisen taustalaa oli ajatus tarjota tutkijoille mahdollisuus keskustella tutkimuksestaan. Kautta vuosikymmenten seura on ollut aktiivinen seminaarijärjestäjä ja seuran kautta on tiedotettu ajankohtaisista päihdetutkimuksen aiheista.

Tärkeä osa AHR:n toimintaa on luoda verkostoja tutkijoiden ja käytännön toimijoiden välille. Toiminnassa on mukana tutkijoiden lisäksi päihdetyön ammattilaisia, virkamiehiä ja muita asiantuntijoita. AHR:n tavoitteena on tukea tutkimustulosten soveltamista käytäntöön ja edessattaa myös sitä, että  tutkimus suuntautuu politiikan ja käytännön työn kannalta relevantteihin aihepiireihin.

AHR:n toiminnassa on perinteisesti painottunut yhteiskunnallinen ja yhteiskuntatieteellinen näkökulma, mutta seuran toiminnassa on myös korostettu tieteidenvälisyyttä. Tämä näkyy sekä seuran hallituksen kokoonpanossa, jossa tyypillisesti ollut edustettuna laajasti eri tieteenaloja, että seuran järjestämissä seminaareissa, jossa päihteitä ja rahapelaamista on tarkasteltu monipuolisesti monien tutkimusalojen näkökulmasta.

AHR:ssä on tällä hetkellä noin 300 jäsentä. Jäseniksi ovat tervetulleita kaikki päihde- ja rahapelitutkimuksesta kiinnostuneet.

Teksti perustuu Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä (2005) julkaistuun seuran esittelyyn: Mikko Salasuo, Tapio Paljärvi. Alkoholi- ja huumetutkijain seura kutsuu. Yhteiskuntapolitiikka 70 (2005):3

Seuran toiminnasta voit lukea myös tästä Tieteellisten seurain valtuuskunnan kotisivuilla elokuussa 2020 julkaistussa jutussa ”Kuukauden jäsenseura on Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura”