Päihde- ja riippuvuuspalveluiden kehittämisessä tarvitaan tieteellistä tietoa

  Hyvinvointialueiden aloitettua toimintansa tutkimus ja tutkijat ovat uuden edessä. Muutos voi tarjota arvokkaan mahdollisuuden tutkimusperustaiselle päihde- ja riippuvuuspalveluiden kehittämiselle. On kuitenkin huolehdittava siitä, ettei uuden tutkimustiedon tuottaminen hankaloidu tai perustutkimus unohdu.  Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura osallistui keväällä 2023 Marinin hallituksen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun kutsumana pyöreän pöydän asiantuntijakeskusteluihin. Tilaisuudet olivat jatkoa aiemmin…

Vaaran paikat – Asumiseen liittyvät sukupuolittuneet ongelmatilanteet vankilasta vapautuneiden rikos- ja päihdetaustaisten naisten elämässä.

Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seuran talviluento 16.3.2023 klo 14 Rikos- ja päihdetaustaiset naiset ovat monella mittarilla mitattuna erittäin huono-osainen ryhmä. Riitta Granfelt (2015) kirjoittaa, että vankila on yhteiskunnan ”äärimmäiseen marginaaliin” sijoittuva paikka niin yhteiskuntapoliittisesti, kriminaalipoliittisesti kuin kokemuksellisestikin. Äärimmäisestä marginaalista on pitkä matka niin sanottuun normaaliin elämään vankilan ulkopuolella. Kun vankilaan joutumisen taustalta löytyy myös vaikea…

Riippuvuuksien kohtaaminen palvelujärjestelmässä seminaari 15.11. Klo 13

Lämpimästi tervetuloa AHR:n syysseminaariin: Riippuvuuksien kohtaaminen palvelujärjestelmässä   Seminaari järjestetään tiistaina 15.11. klo 13–16 Tieteiden talolla, sali 505 (Kirkkokatu 6, Helsinki). Ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät alta   Päihde- ja rahapeliriippuvuuksiin liittyy monenlaisia tuen tarpeita, joihin palvelujärjestelmän tulisi pystyä vastaamaan. Riippuvuuksien hoidon lisäksi niiden liitännäisilmiöt, kuten psyykkiset ja somaattiset sairaudet, taloudelliset ongelmat tai asunnottomuus tekevät koko sosiaali-…

AHR:n kevätseminaari ”Päihteet ja rahapelaaminen digiajassa” 8.6. klo 13:00-15:30 (Zoom)

AHR:n kevätseminaari ”Päihteet ja rahapelaaminen digiajassa” 8.6. klo 13:00-15:30 (Zoom) Digitalisaatio on vaikuttanut monin tavoin päihteiden ja rahapelien näkyvyyteen ja saatavuuteen.  Alkoholia on mahdollista tilata verkosta suoraan kotiovelle, ja laiton huumekauppa on viime vuosina kukoistanut verkon anonyymeillä markkinapaikoilla. Myös rahapelien tarjonta, mainonta ja helppo saavutettavuus korostuvat digiympäristöissä, mikä lisää riskiä peliongelmien kehittymiselle. Verkossa on myös…

Kontrolli osana huumehoitoa. AHR:n syyswebinaari 6.10

Huumehoidossa oleva henkilö on usein erilaisten kontrollitoimien kohteena erityisesti laitosolosuhteissa, korvaushoidossa ja alaikäisiä hoidettaessa. Keskeisimpiä kontrollitoimia huumehoidossa ovat huumeseulat ja laitoshoidon eri valvontatoimenpiteet, mutta myös esimerkiksi joustamattomat aikataulut voivat ilmentää kontrollia. Vankiloissakin päihdekuntoutukseen osallistuminen usein muokkaa vankiin kohdistuvaa kontrollia. Kontrollitoimien tarkoituksena on tukea hoitoa ja vähentää haittoja, mutta asiakkaan kokemukset kontrollista voivat monesti olla myös…

Ehkäisevän päihdetyön ja rahapelihaittojen ehkäisyn tutkimus Suomessa. AHRn kesäwebinaari 17.6.

Webinaarissa tarkastellaan ehkäisevää päihdetyötä koskevaa tutkimusta Suomessa. Ehkäisevä päihdetyö on laaja käsite, joka pitää sisällään erilaisia päihteiden käyttöön liittyviä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimia. Lain mukaan ehkäisevä päihdetyö kattaa alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja muiden päihtymiseen käytettävien aineiden sekä rahapelaamisen aiheuttamien haittojen ehkäisyn. Päävastuu ehkäisevästä päihdetyöstä kuuluu kunnille. Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seuran webinaarissa ehkäisevää päihdetyötä lähestytään…

Substance use and gambling in Finland during the COVID-19 pandemic. Perspectives from a Nordic welfare state with low COVID-19 incidence.

Tervetuloa Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seuran ja päihdetutkimusjärjestöjen kattojärjestö ICARA:n järjestämään kansainväliseen webinaariin maanantaina 17.5. klo 16-18:   Substance use and gambling in Finland during the COVID-19 pandemic. Perspectives from a Nordic welfare state with low COVID-19 incidence.  Tilaisuuden puhujina ovat:   Mika Sutela (OTT, Helsingin poliisilaitos) “The COVID-19 pandemic and driving under the influence…

Tieteelliselle päihde- ja riippuvuustutkimukselle riittävät resurssit. Kommentti keväällä 2021 valmisteltavaan päihde ja riippuvuusstrategiaan

Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura, on vuonna 1960 perustettu tieteellinen seura, jonka toimintatarkoituksena on tieteellisen alkoholi-, huume-, ja rahapelitutkimuksen edistäminen. Tässä kirjoituksessa esitetään muutama syy sille miksi keväällä 2021 valmisteltavassa päihde- ja riippuvuusstrategiassa on tärkeää painottaa, tieteellisen päihde- ja riippuvuustutkimuksen resurssien riittävyyttä ja tukea tutkimukselle. Helmikuussa 2021 Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus EMCDDA lähetti…

Näkökulmia alkoholin käytön ja rahapelaamisen historiaan – Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seuran talviluento 19.3.

Lämpimästi tervetuloa Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seuran talviluennolle 19.3. klo 13.00 – 14.30. ”Näkökulmia alkoholin käytön ja rahapelaamisen historiaan”. Tilaisuudessa FT Jenni Lares puhuu 1600-luvun alkoholikulttuurista Suomessa ja FT Jukka Ahonen otsikolla ’Suomalaisen rahapelijärjestelmän historiasta Luennon jälkeen kaikki jäsenet ovat tervetulleita seuran vuosikokoukseen, jossa käsitellään sääntömääräiset asiat. Ilmoittaudu tilaisuuteen tällä linkillä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/109954/lomakkeet.html .

”Riippuvuudet ja kuntoutusmenetelmät. Vanhat luotettavat ja uudet lupaavat? – Alkoholi-, huume-, ja rahapelitutkimuksen seuran juhlawebinaari

Päihdeongelmia on hoidettu Suomessa ja maailmalla 1800-luvulta lähtien eri tavoin ja eri syistä. Enää ei puhuta yksilön heikkoudesta, huonosta tavasta tai köyhäinongelmasta ja alkoholismista, jota voitaisiin parantaa kovalla työllä laitoksissa. Aikojen kuluessa ja päihtymiseen käytettyjen aineiden kirjon muuttuessa myös käsitys päihdeongelman luonteesta on muuttunut useaan otteeseen. 2000-luvulle tultaessa sairausnäkökulma on ollut keskeinen ja päihdeongelmasta puhutaan…