Kontrolli osana huumehoitoa. AHR:n syyswebinaari 6.10

Huumehoidossa oleva henkilö on usein erilaisten kontrollitoimien kohteena erityisesti laitosolosuhteissa, korvaushoidossa ja alaikäisiä hoidettaessa. Keskeisimpiä kontrollitoimia huumehoidossa ovat huumeseulat ja laitoshoidon eri valvontatoimenpiteet, mutta myös esimerkiksi joustamattomat aikataulut voivat ilmentää kontrollia. Vankiloissakin päihdekuntoutukseen osallistuminen usein muokkaa vankiin kohdistuvaa kontrollia. Kontrollitoimien tarkoituksena on tukea hoitoa ja vähentää haittoja, mutta asiakkaan kokemukset kontrollista voivat monesti olla myös…

Ehkäisevän päihdetyön ja rahapelihaittojen ehkäisyn tutkimus Suomessa. AHRn kesäwebinaari 17.6.

Webinaarissa tarkastellaan ehkäisevää päihdetyötä koskevaa tutkimusta Suomessa. Ehkäisevä päihdetyö on laaja käsite, joka pitää sisällään erilaisia päihteiden käyttöön liittyviä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimia. Lain mukaan ehkäisevä päihdetyö kattaa alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja muiden päihtymiseen käytettävien aineiden sekä rahapelaamisen aiheuttamien haittojen ehkäisyn. Päävastuu ehkäisevästä päihdetyöstä kuuluu kunnille. Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seuran webinaarissa ehkäisevää päihdetyötä lähestytään…

Substance use and gambling in Finland during the COVID-19 pandemic. Perspectives from a Nordic welfare state with low COVID-19 incidence.

Tervetuloa Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seuran ja päihdetutkimusjärjestöjen kattojärjestö ICARA:n järjestämään kansainväliseen webinaariin maanantaina 17.5. klo 16-18:   Substance use and gambling in Finland during the COVID-19 pandemic. Perspectives from a Nordic welfare state with low COVID-19 incidence.  Tilaisuuden puhujina ovat:   Mika Sutela (OTT, Helsingin poliisilaitos) “The COVID-19 pandemic and driving under the influence…

Tieteelliselle päihde- ja riippuvuustutkimukselle riittävät resurssit. Kommentti keväällä 2021 valmisteltavaan päihde ja riippuvuusstrategiaan

Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura, on vuonna 1960 perustettu tieteellinen seura, jonka toimintatarkoituksena on tieteellisen alkoholi-, huume-, ja rahapelitutkimuksen edistäminen. Tässä kirjoituksessa esitetään muutama syy sille miksi keväällä 2021 valmisteltavassa päihde- ja riippuvuusstrategiassa on tärkeää painottaa, tieteellisen päihde- ja riippuvuustutkimuksen resurssien riittävyyttä ja tukea tutkimukselle. Helmikuussa 2021 Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus EMCDDA lähetti…

Näkökulmia alkoholin käytön ja rahapelaamisen historiaan – Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seuran talviluento 19.3.

Lämpimästi tervetuloa Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seuran talviluennolle 19.3. klo 13.00 – 14.30. ”Näkökulmia alkoholin käytön ja rahapelaamisen historiaan”. Tilaisuudessa FT Jenni Lares puhuu 1600-luvun alkoholikulttuurista Suomessa ja FT Jukka Ahonen otsikolla ’Suomalaisen rahapelijärjestelmän historiasta Luennon jälkeen kaikki jäsenet ovat tervetulleita seuran vuosikokoukseen, jossa käsitellään sääntömääräiset asiat. Ilmoittaudu tilaisuuteen tällä linkillä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/109954/lomakkeet.html .

”Riippuvuudet ja kuntoutusmenetelmät. Vanhat luotettavat ja uudet lupaavat? – Alkoholi-, huume-, ja rahapelitutkimuksen seuran juhlawebinaari

Päihdeongelmia on hoidettu Suomessa ja maailmalla 1800-luvulta lähtien eri tavoin ja eri syistä. Enää ei puhuta yksilön heikkoudesta, huonosta tavasta tai köyhäinongelmasta ja alkoholismista, jota voitaisiin parantaa kovalla työllä laitoksissa. Aikojen kuluessa ja päihtymiseen käytettyjen aineiden kirjon muuttuessa myös käsitys päihdeongelman luonteesta on muuttunut useaan otteeseen. 2000-luvulle tultaessa sairausnäkökulma on ollut keskeinen ja päihdeongelmasta puhutaan…

Lehdistötiedote: Tutkimus nuorten rahapeliongelmista palkittiin

Alkoholi-, huume-, ja rahapelitutkimuksen seura (AHR) myönsi tänä vuonna tunnustuspalkintonsa artikkelille, joka tutki nuorten ongelmapelaamisen, yksinäisyyden ja nettikäyttäytymisen yhteyttä rahapeliaiheisten verkkoyhteisöjen päivittäiseen käyttöön. Artikkelin kirjoittajat ovat Anu Sirola, Markus Kaakinen, Iina Savolainen ja Atte Oksanen. Tutkijoista Sirola, Savolainen ja Oksanen työskentelevät Tampereen yliopistossa ja Kaakinen Helsingin yliopistossa. Tulosten perusteella rahapeliyhteisöt houkuttelevat rahapeliongelmista kärsiviä nuoria pelaajia,…

AHR:n artikkelipalkinto tutkimukselle nuorten rahapeliongelmista

Alkoholi-, huume-, ja rahapelitutkimuksen seura (AHR) on myöntänyt tunnustuspalkinnon seuraavalle artikkelille: Sirola, A., Kaakinen, M., Savolainen, I. & Oksanen, A. (2019) Loneliness and online gambling-community participation of young social media users. Computers in Human Behavior, 95, 136-145. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.01.023 AHR myöntää joka vuosi tunnustuspalkinnon yhdelle suomalaiselle alkoholi-, huume- tai rahapeliaiheiselle tieteelliselle artikkelille, joka on onnistunut aihevalinnaltaan,…

Miten korona on vaikuttanut päihde- ja mielenterveysjärjestöjen matalan kynnyksen toimintaan?

Haastattelimme mielenterveys- ja päihdejärjestöjen matalan kynnyksen kohtaamispaikka- ja jalkautuvaa työtä tekeviä työntekijöitä. Yhteensä 11 virtuaalista yksilö- tai ryhmähaastattelua tehtiin 16.4.-6.5.2020 välisenä aikana, joihin osallistui 15 ihmistä. Tavoitteena oli selvittää koronan aiheuttaman poikkeustilan vaikutuksia järjestöjen toimintaan ja asiakaskunnan tilanteeseen. Tutkimus oli osa Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmaa (MIPA2.0). Kuvaamme alla työntekijöiden pohdintoja mielenterveys- ja päihdejärjestöjen asiakkaiden tilanteesta…

Miten koronavirustilanne voi vaikuttaa suomalaisten alkoholinkäyttöön?

Thomas Karlsson kirjoittaa AHRn blogisarjassa. Tätä kirjoittaessa (2.4.2020) on kulunut parisen viikkoa koulujen ja maamme ulkorajojen sulkemisesta. Sen jälkeen liikkumista ja julkista kanssakäymistä on rajoitettu entisestään, Uusimaa on eristetty muusta maasta ja etätyöskentely kotoa käsin on monen toimistotyöläisen arjessa muodostunut normaaliksi tavaksi tehdä töitä. Hallituksen toimenpiteet herättivät väestössä jo ennen niiden toimeenpanoa kulutushyödykkeiden hamstraamisreaktion. Vessapaperin,…