Vuoden paras artikkeli

Seuran hallitus** valitsi ehdotusten joukosta kolme artikkelia tämän vuoden ”vuoden paras päihde- tai rahapeliartikkeli” – kilpailun finaaliin.  Lopullisen päätöksen valinnasta tekevät Christoffer Tigerstedt ja Ossi Rahkonen. Kolme loppukilpailussa olevaa artikkelia ovat:

Peña, S., Mäkelä, P., Härkänen, T., Heliövaara, M., Gunnar, T., Männistö, S., Laatikainen, T., Vartiainen, E. & Koskinen, S.: Measurement error as an explanation for the alcohol harm paradox: analysis of eight cohort studies.

Hakkarainen, P., Karjalainen, K. & Salasuo, M.: Nuoret, entiset nuoret ja huumeet Miten sukupolvi näkyy huumeiden käytössä ja huumemielipiteissä?

Rautiainen, E., Linna, M., Ryynänen, O-P. & Laatikainen, T..: Do the costs of AUD-related health and social care services vary across patient profiles?

”Ehdolla olleet hallituksen jäsenet eivät ollet mukana valintaa tekemässä.

Vuoden 2020 parasta päihde- tai rahapeliartikkelia voi nyt ehdottaa!

Nyt etsimme vuoden 2020 aikana ilmestynyttä päihde- tai rahapeliaiheista tutkimusartikkelia – ehdota meille mielestäsi tunnustuksen ansaitsevaa artikkelia! Artikkeli voi olla joko kotimaiselle tai kansainväliselle yleisölle suunnattu ja edustaa seuran toiminnan lähtökohtien mukaisesti laajasti eri tieteenaloja tai tutkimusmenetelmiä.

Lähetä ehdotuksesi osoitteeseen sihteeri@ahrseura.fi helmikuun loppuun mennessä. Lähetä myös enintään puolen sivun mittainen perustelu, miksi juuri kyseinen artikkeli ansaitsee mielestäsi tunnustuspalkinnon.

AHR:n tunnustuspalkinto myönnetään parhaalle päihde- tai rahapeliaihetta tarkastelevalle artikkelille

AHR palkitse joka vuosi yhden suomalaisen alkoholi-, huume- tai rahapeliaiheisen tieteellisen artikkelin, joka on onnistunut aihevalinnaltaan, tutkimusasettelultaan tai argumentoinniltaan tarjoamaan innovatiivisen ja uuden näkökulman alan tutkimukseen. Artikkeli voi olla joko kotimaiselle tai kansainväliselle yleisölle suunnattu ja edustaa seuran toiminnan lähtökohtien mukaisesti laajasti eri tieteenaloja tai tutkimusmenetelmiä. Tavoitteena on tukea erityisesti nuorten tutkijoiden mahdollisuuksia ja uralla etenemistä.

Kuka tahansa voi ehdottaa mielestään sopivaa artikkelia osoitteeseen sihteeri(at)ahrseura.fi. Ehdotukseen tulee liittää korkeintaan puolen liuskan mittainen perustelu, miksi artikkeli ansaitsisi vuoden parhaan artikkelin palkinnon. Tutkijat voivat ehdottaa kollegojensa tai ohjaamiensa jatko-opiskelijoiden julkaisuja. Myös omaa julkaisua voi ehdottaa. Ehdotuksia voi lähettää helmikuun loppuun saakka.

Seuran hallitus valitsee kaikista ehdotetuista artikkeleista kolme ehdokasta jatkoon. Lopullisen valinnan tekee hallituksen nimittämä asiantuntija, joka vaihtuu vuosittain. Näin saadaan varmistettua eri tieteenalojen tasapuolinen painotus. Vuoden paras artikkeli julkistetaan toukokuussa.

Vuoden paras artikkeli -tunnustuspalkinto tarjoaa näkyvyyttä tutkimukselle, joka mahdollisesti muuten saattaisi jäädä huomaamatta. Valitusta artikkelista tiedotetaan seuran omilla tiedotuskanavilla, ja seura tiedottaa artikkelistaan myös eri medioihin.

Artikkelipalkinto on eri vuosina myönnetty seuraaville kirjoittajille

2020

Anu Sirolalle, Markus Kaakiselle, Iina Savolaiselle ja Atte Oksaselle (20.5.2020) artikkelista : Loneliness and online gambling-community participation of young social media users. Computers in Human Behavior, 95 (2019), 136-145

2019

Tapio Paljärvelle, Pekka Martikaiselle, Taina Leinoselle, Erkki Vuorelle ja Pia Mäkelälle (22.5.2019) artikkelista: Purchases of prescription drugs before an alcohol-related death: A ten-year follow-up study using linked routine data. Drug and Alcohol Dependence 186 (2018) 175–181.

2018

Heidi Marjoselle, Hanna Kahilalle ja Nina Kaminen-Aholalle (19.4.2018) artikkelista: rs10732516 polymorphism at the IGF2/H19 locus associates with a genotype-specific trend in placental DNA methylation and head circumference of prenatally alcohol-exposed newborns (Human Reproduction Open 3/2017)