Vuoden paras artikkeli

Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seuran tunnustuspalkinto myönnetään parhaalle päihde- tai rahapeliaihetta tarkastelevalle tutkimusartikkelille

AHR palkitsee vuosittain yhden edellisenä vuonna julkaistun suomalaisen päihde- tai rahapeliaiheisen tieteellisen artikkelin, joka on onnistunut aihevalinnaltaan, tutkimusasettelultaan ja/tai argumentoinniltaan tarjoamaan innovatiivisen tai ajankohtaisen näkökulman alan tutkimukseen. Vuoden paras artikkeli -tunnustuspalkinto tarjoaa näkyvyyttä tuoreelle päihde- ja rahapeliaiheiselle tutkimukselle. Sen tavoitteena on tukea erityisesti nuorten tutkijoiden mahdollisuuksia ja tutkijanuralla etenemistä.

Kuka tahansa voi ehdottaa mielestään sopivaa artikkelia 20.6.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen sihteeri(at)ahrseura.fi.

Vuoden 2023 artikkelipalkintokilpailuun osallistumisen kriteerit:

  • Innovatiivinen tai ajankohtainen näkökulma päihde- tai rahapelitutkimukseen
  • Artikkelin tulee olla julkaistu vuoden 2022 aikana vertaisarvioidussa lehdessä tai artikkelikokoelmassa
  • Artikkeli voi olla joko kotimaiselle tai kansainväliselle yleisölle suunnattu
  • Kannustamme seuran toiminnan lähtökohtien mukaisesti ehdottamaan artikkeleita monipuolisesti eri tieteenaloilta ja tutkimusmenetelmistä
  • Ehdotukseen tulee liittää noin puolen sivun mittainen vapaamuotoinen perustelu, miksi artikkeli ansaitsisi tulla palkituksi
  • Tutkijat voivat ehdottaa esim. kollegojensa tai ohjaamiensa väitöskirjatutkijoiden julkaisuja. Myös omaa julkaisua voi ehdottaa, mutta ehdottaja voi olla vain yhdessä ehdottamassaan artikkelissa ykköskirjoittajana.

Arviointi ja tiedotus: 

Seuran hallitus valitsee kaikista ehdotetuista artikkeleista kolme ehdokasta jatkoon. Lopullisen valinnan tekee hallituksen nimittämät kaksi asiantuntijaa, jotka vaihtuvat vuosittain. Näin saadaan varmistettua eri tieteenalojen tasapuolinen painotus ja arvioinnin objektiivisuus. Kilpailun voittaja julkistetaan marraskuussa seuran syysseminaarissa. Seura tiedottaa voittaja-artikkelista omilla tiedotuskanavillaan sekä mediatiedotteena.Lisätietoja: sihteeri(at)ahrseura.fi

Artikkelipalkinto on eri vuosina myönnetty seuraaville kirjoittajille

2022

Hannu Jouhki & Atte Oksanen: To get high or to get out? Examining the link between addictive behaviors and escapism. Substance Use & Misuse (2022) 57(2), 202-211. doi: 10.1080/10826084.2021.2002897. Epub 2021 Nov 23.

2021

Rautiainen E, Linna M, Ryynänen O-P, Laatikainen T: Do the costs of AUD-related health and social care services vary across patient profiles? J Stud Alcohol Drugs (2020) 81(2)2: 144–151. doi:10.15288/jsad.2020.81.144

2020

Anu Sirolalle, Markus Kaakiselle, Iina Savolaiselle ja Atte Oksaselle (20.5.2020) artikkelista: Loneliness and online gambling-community participation of young social media users. Computers in Human Behavior, 95 (2019), 136-145. doi: 10.1016/j.chb.2019.01.023

2019

Tapio Paljärvelle, Pekka Martikaiselle, Taina Leinoselle, Erkki Vuorelle ja Pia Mäkelälle (22.5.2019) artikkelista: Purchases of prescription drugs before an alcohol-related death: A ten-year follow-up study using linked routine data. Drug and Alcohol Dependence 186 (2018) 175–181. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2018.02.008

2018

Heidi Marjoselle, Hanna Kahilalle ja Nina Kaminen-Aholalle (19.4.2018) artikkelista: rs10732516 polymorphism at the IGF2/H19 locus associates with a genotype-specific trend in placental DNA methylation and head circumference of prenatally alcohol-exposed newborns (Human Reproduction Open 3/2017)