Ajankohtaista

Kevätseminaari 14.6.2023: Päihde- ja riippuvuuskuolemat 2020-luvun Suomessa

AHR järjestää kevätseminaarin otsikolla ”Päihde- ja riippuvuuskuolemat 2020-luvun Suomessa” Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, sali 505) keskiviikkona 14.6.2023 klo 13.00-15.30. Aihetta käsitellään niin alkoholin, huumeiden kuin rahapelaamisen näkökulmista. Tilaisuuden puhujina ovat tutkimusprofessori Pia Mäkelä (THL), väitöskirjatutkija Claudia Mariottini (HY), erikoistutkija Jani Selin (THL) sekä erikoistutkija Kalle Lind (THL).

Ohjelman tarkempi sisältö ja aikataulu päivitetään myöhemmin.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, jota varten toivotaan ilmoittautumista viimeistään 7.6. oheisen linkin kautta.

Seminaari on seuran jäsenille ilmainen. Muille kuin seuran jäsenille osallistumismaksu on 20 euroa.

Tervetuloa!

Talviluento ja vuosikokous Tieteiden talolla torstaina 16.3.2023 klo 14 – 16!

Luennon pitää VTT Anna Leppo otsikolla Vaaran paikat – Asumiseen liittyvät sukupuolittuneet ongelmatilanteet vankilasta vapautuneiden rikos- ja päihdetaustaisten naisten elämässä”

Ohjelma: 

14.00–14.05 Tervetuloa

14.05–14.50 Talviluento

14.50–15.10 Kahvitauko

15.10–16.00 Seuran vuosikokous. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan kokoukseen.

Vaaran paikat – Asumiseen liittyvät sukupuolittuneet ongelmatilanteet vankilasta vapautuneiden rikos- ja päihdetaustaisten naisten elämässä  

Rikos- ja päihdetaustaiset naiset ovat monella mittarilla mitattuna erittäin huono-osainen ryhmä. Riitta Granfelt (2015) kirjoittaa, että vankila on yhteiskunnan ”äärimmäiseen marginaaliin” sijoittuva paikka niin yhteiskuntapoliittisesti, kriminaalipoliittisesti kuin kokemuksellisestikin. Äärimmäisestä marginaalista on pitkä matka niin sanottuun normaaliin elämään vankilan ulkopuolella. Kun vankilaan joutumisen taustalta löytyy myös vaikea päihdeongelma, päihderiippuvuus on voinut sysätä ihmisen yhteiskunnan laitamille jo kauan ennen vankeustuomiota. 

Tässä esityksessä pohditaan laadullisen tutkimusaineiston valossa, missä määrin nykyinen ”karsittu” hyvinvointivaltio palvelujärjestelmineen onnistuu vähentämään eriarvoisuutta ja tukemaan rikos- ja päihdetaustaisia naisia yhteiskuntaan integroitumisessa vankeustuomion jälkeen. Esitys keskittyy asumiseen ja asunnottomuuteen liittyviin kysymyksiin. Vankilasta vapautumisen yhteydessä riski asunnottomaksi joutumiselle on korkea, ja asunnottomuus tuo mukanaan paljon turvattomuutta, etenkin naisille. Asunnottomuus myös estää yhteiskuntaan integroitumista. 

Puheenvuorossaan VTT Anna Leppo tarkastelee sukupuoleen kiinnittyvää haavoittuvuutta ja asumiseen liittyviä ongelmatilanteita päihde- ja rikostaustaisten naisten elämässä pohtien miten koetut ongelmat heijastelevat laajempia yhteiskunnallisia rakenteita ja sukupuolijärjestelmää. Esitys pohjautuu VTT Anna Lepon, VTT Riikka Perälän ja VTT Keiju Vihreäsalon yhteiseen tutkimustyöhön Alkoholitutkimussäätiön rahoittamassa tutkimushankkeessa ”Palvelujen saatavuus, saavutettavuus vai jotain muuta? Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kynnykset ja ulkopuolelle jääminen päihdeongelmista kärsivien marginaaliryhmien näkökulmasta”. 

Riippuvuuksien kohtaaminen palvelujärjestelmässä seminaari 15.11.2022 Klo 13.

Lämpimästi tervetuloa AHR:n syysseminaariin: 

Seminaari järjestetään tiistaina 15.11. klo 13–16 Tieteiden talolla sali 505 (Kirkkokatu 6, Helsinki). Ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät alta.

Päihde- ja rahapeliriippuvuuksiin liittyy monenlaisia tuen tarpeita, joihin palvelujärjestelmän tulisi pystyä vastaamaan. Riippuvuuksien hoidon lisäksi niiden liitännäisilmiöt, kuten psyykkiset ja somaattiset sairaudet, taloudelliset ongelmat tai asunnottomuus tekevät koko sosiaali- ja terveydenhuollon saavutettavuudesta tärkeää. Palveluihin hakeutuminen tai niihin pääseminen ei kuitenkaan näyttäydy riippuvuuksiin liittyvissä kysymyksissä aina yksiselitteisenä.

Palveluiden saavutettavuutta määrittää keskeisesti se, kokeeko ihminen tulleensa niissä kohdatuksi. Tällöin olennaisiksi muodostuvat esimerkiksi kysymykset siitä, millaisia ovat luottamusta vahvistavat tai sitä rikkovat kohtaamiset, mikä merkitys kohtaamispaikalla on vuorovaikutuksen rakentumiselle sekä miten riippuvuuksien kanssa eläviä ihmisiä tavoitettaisiin parhaiten palveluiden piiriin ja estettäisiin putoamasta turvaverkkojen ulkopuolelle.

Puheenvuoroissa käsitellään riippuvuuksien kohtaamista palvelujärjestelmässä sekä rahapeliongelmien että päihderiippuvuuksien näkökulmista. Esillä ovat niin onnistuneita kohtaamisia tuottaneet tekijät kuin kohtaamattomuuden kemukset.

Paikkana: Tieteiden talo, Sali 505

Lisää tietoa ja ilmoittautumislinkki tulee pian, tässä alla ohjelma.

13.00–13.10 Seminaarin avaus, Johanna Ranta, AHR:n hallituksen jäsen

13.10–13.40 Rahapeliongelman kohtaaminen palvelujärjestelmässä, Maria Heiskanen, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

13.40–14.10 Kohtaamattomuuden kokemuksia hyvinvointipalvelujärjestelmässä – haavoittuvissa elämäntilanteissa olevien naisten standpoint, Elina Virokannas, dosentti, vanhempi yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto 

14.10–14.40 Kahvitauko

14.40–15.10 Turvaverkkojen läpi pudonneet lapset ja nuoret – tarinoita asunnottomien päihteitä käyttävien nuorten elämästä, Keiju Vihreäsalo, post doc -tutkija, Helsingin yliopisto

15.10–15.40 Haittoja vähentävän päihdetyön käytännöt ja vuorovaikutus – kohtaamispaikan näkökulma, Johanna Ranta, tutkijatohtori, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

15.40–16.00 Loppukeskustelu

Ilmoittautuminen: 

Seminaari on maksuton jäsenmaksun maksaneille seuran jäsenille, muille seminaarimaksu on 20 euroa.

Kahvitarjoilun vuoksi pyydämme teitä ilmoittautumaan seminaariin 4.11. mennessä

Vuoden 2021 paras päihde- ja rahapeliaiheinen artikkeli

ALKOHOLI-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura myönsi vuosittaisen tunnustuksensa artikkelille seuraavalle artikkelille:

Hannu Jouhki & Atte Oksanen: To get high or to get out? Examining the link between addictive behaviors and escapism. Substance Use & Misuse 2022;57(2):202-211. doi: 10.1080/10826084.2021.2002897. Epub 2021 Nov 23.

Paras tutkimusartikkeli valittiin seuran hallitukselle tulleiden ehdotusten joukosta. Valinnan tekivät professori emerita Anja Koski-Jännes ja erikoistutkija Karoliina Karjalainen. Perustelut julkaistaan seuran kotisivuilla pian.

AHR:n kevätseminaari ”Päihteet ja rahapelaaminen digiajassa” 8.6. klo 13:00-15:30 (Zoom)

Digitalisaatio on vaikuttanut monin tavoin päihteiden ja rahapelien näkyvyyteen ja saatavuuteen.  Alkoholia on mahdollista tilata verkosta suoraan kotiovelle, ja laiton huumekauppa on viime vuosina kukoistanut verkon anonyymeillä markkinapaikoilla. Myös rahapelien tarjonta, mainonta ja helppo saavutettavuus korostuvat digiympäristöissä, mikä lisää riskiä peliongelmien kehittymiselle. Verkossa on myös mahdollista luoda sosiaalisia suhteita ja yhteisöjä päihteiden ja rahapelaamisen ympärille.

Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seuran kevätseminaari ”Päihteet ja rahapelaaminen digiajassa” järjestetään etänä Zoomin välityksellä ke 8.6. klo 13:00-15:30. Seminaarin puheenvuorot käsittelevät digitalisaation merkitystä alkoholin etämyynnin, huumekaupan ja rahapelaamisen näkökulmista. Seminaarissa julkistetaan myös vuoden 2021 parhaan päihde- tai rahapeliaiheisen tutkimusartikkelin voittaja.

Seminaarin ohjelma ja aikataulu:

13:00-13:05 Seminaarin aloitus: tervetuloa! (Anu Sirola, AHR:n varapuheenjohtaja)

13:05-13:30 Artikkelipalkinnon julkistaminen ja voittajan puheenvuoro

13:30-14:00 Alkoholin etämyynti rajat ylittävänä kauppana – epäselvä sääntelytilanne (Janne Nikkinen, Helsingin yliopisto)

14:00-14:10 Tauko

14:10-14:40 Laittomien anonyymien markkinoiden työkalut (Juha Nurmi, Tampereen yliopisto)

14:40-15:10 Internet ja sosiaalinen media rahapelaamisen kontekstina: sosiaalipsykologinen näkökulma (Anu Sirola, Jyväskylän yliopisto)

15:10-15:30 Loppukeskustelu

Ilmoittautumislinkki: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/117960/lomakkeet.html

Seminaari on maksuton AHRn jäsenmaksun maksaneille jäsenille. Muille 5 euroa.

Lämpimästi tervetuloa!

Kevätterveisin,

AHR:n hallitus

AHR:n tunnustuspalkinto myönnetään parhaalle päihde- tai rahapeliaihetta tarkastelevalle artikkelille

AHR palkitse joka vuosi yhden suomalaisen alkoholi-, huume- tai rahapeliaiheisen tieteellisen artikkelin, joka on onnistunut aihevalinnaltaan, tutkimusasettelultaan tai argumentoinniltaan tarjoamaan innovatiivisen ja uuden näkökulman alan tutkimukseen. Artikkeli voi olla joko kotimaiselle tai kansainväliselle yleisölle suunnattu ja edustaa seuran toiminnan lähtökohtien mukaisesti laajasti eri tieteenaloja tai tutkimusmenetelmiä. Tavoitteena on tukea erityisesti nuorten tutkijoiden mahdollisuuksia ja uralla etenemistä.

Kuka tahansa voi ehdottaa mielestään sopivaa artikkelia osoitteeseen sihteeri(at)ahrseura.fi. Ehdotukseen tulee liittää korkeintaan puolen liuskan mittainen perustelu, miksi artikkeli ansaitsisi vuoden parhaan artikkelin palkinnon. Tutkijat voivat ehdottaa kollegojensa tai ohjaamiensa jatko-opiskelijoiden julkaisuja. Myös omaa julkaisua voi ehdottaa.

Seuran hallitus valitsee kaikista ehdotetuista artikkeleista kolme ehdokasta jatkoon. Lopullisen valinnan tekee hallituksen nimittämä asiantuntija, joka vaihtuu vuosittain. Näin saadaan varmistettua eri tieteenalojen tasapuolinen painotus. Vuoden paras artikkeli julkistetaan toukokuussa.

Vuoden paras artikkeli -tunnustuspalkinto tarjoaa näkyvyyttä tutkimukselle, joka mahdollisesti muuten saattaisi jäädä huomaamatta. Valitusta artikkelista tiedotetaan seuran omilla tiedotuskanavilla, ja seura tiedottaa artikkelistaan myös eri medioihin.

Kotisvujen osoite on päivitetty. Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura uudisti nettisivujen osoitettaan ja sähköpostiosoitteitaan jotta niissäkin näkyisi päihdetutkimuksen lisäksi painotus myös rahapelitutkimukseen. Pä

Nettisivu löytyy osoitteesta: https://ahrseura.wordpress.com/
ja pian saamme myös ahrseura.fi loppuisen osoitteen. Osoitteet päivittyvät lähiaikoina myös hakukoneille, mutta tässä saattaa olla pientä viivettä!

Uudet yhteystiedot löytyvät täältä:
https://ahrseura.wordpress.com/yhteystiedot/
Sihteerin osoitteeksi päivttyy pian sihteeri(at)ahrseura.fi ja puheenjohtajan pj(at)ahrseura.fi

AHR esiteltiin elokuussa 2020 TSVn kotisivuilla kuukauden jäsenseurana: Voit lukea jutun täältä

Vuoden 2020 artikkelipalkinto: Alkoholi-, huume-, ja rahapelitutkimuksen seuran (AHR) on myöntänyt tunnustuspalkinnon seuraavalle artikkelille: Sirola, A., Kaakinen, M., Savolainen, I. & Oksanen, A. (2019) Loneliness and online gambling-community participation of young social media users. Computers in Human Behavior, 95, 136-145. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.01.023 . Lehdistötiedotteeseen pääset tästä ja valinnan perusteluihin tästä.

2 kommenttia artikkeliin ”Ajankohtaista

  1. Paluuviite: Invitation/Kutsu: Ketä autat pelaamalla? Rahapelien voittajat ja häviäjät Euroopassa (in Finnish) | CEACG

  2. Paluuviite: Tutkimuspanostuksilla on valtava merkitys yhteiskunnallisten ongelmien esiin nostamisessa – Suomalainen rahapelitutkimus on tästä erinomainen esimerkki | AHTS - Alkoholi- ja huumetutkijain seura ry

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s