AHR:n artikkelipalkinto tutkimukselle nuorten rahapeliongelmista

Alkoholi-, huume-, ja rahapelitutkimuksen seura (AHR) on myöntänyt tunnustuspalkinnon seuraavalle artikkelille: Sirola, A., Kaakinen, M., Savolainen, I. & Oksanen, A. (2019) Loneliness and online gambling-community participation of young social media users. Computers in Human Behavior, 95, 136-145. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.01.023 AHR myöntää joka vuosi tunnustuspalkinnon yhdelle suomalaiselle alkoholi-, huume- tai rahapeliaiheiselle tieteelliselle artikkelille, joka on onnistunut aihevalinnaltaan,…

Miten korona on vaikuttanut päihde- ja mielenterveysjärjestöjen matalan kynnyksen toimintaan?

Haastattelimme mielenterveys- ja päihdejärjestöjen matalan kynnyksen kohtaamispaikka- ja jalkautuvaa työtä tekeviä työntekijöitä. Yhteensä 11 virtuaalista yksilö- tai ryhmähaastattelua tehtiin 16.4.-6.5.2020 välisenä aikana, joihin osallistui 15 ihmistä. Tavoitteena oli selvittää koronan aiheuttaman poikkeustilan vaikutuksia järjestöjen toimintaan ja asiakaskunnan tilanteeseen. Tutkimus oli osa Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmaa (MIPA2.0). Kuvaamme alla työntekijöiden pohdintoja mielenterveys- ja päihdejärjestöjen asiakkaiden tilanteesta…

Miten koronavirustilanne voi vaikuttaa suomalaisten alkoholinkäyttöön?

Thomas Karlsson kirjoittaa AHRn blogisarjassa. Tätä kirjoittaessa (2.4.2020) on kulunut parisen viikkoa koulujen ja maamme ulkorajojen sulkemisesta. Sen jälkeen liikkumista ja julkista kanssakäymistä on rajoitettu entisestään, Uusimaa on eristetty muusta maasta ja etätyöskentely kotoa käsin on monen toimistotyöläisen arjessa muodostunut normaaliksi tavaksi tehdä töitä. Hallituksen toimenpiteet herättivät väestössä jo ennen niiden toimeenpanoa kulutushyödykkeiden hamstraamisreaktion. Vessapaperin,…

Miten koronavirustilanne ja koronavirukseen varautuminen vaikuttaa rahapelaamiseen ja rahapelihaittoihin?

Kysyimme Helsingin yliopiston CEACG ryhmään kuuluvilta tutkijatohtori Virve Marionneaulta, ja YTM Tuulia Lerkkaselta heidän arvioitaan koronavirukseen varautumisen vaikutuksista rahapelaamiseen. Koronavirusepidemian aiheuttama poikkeuksellinen tilanne yhteiskunnassa on vaikuttanut myös rahapelaamiseen Suomessa. Näkyvin vaikutus on liittynyt pelitarjonnan osittaiseen rajoittumiseen: 13.3.2020 Veikkaus ilmoitti sulkevansa hajasijoitetut rahapeliautomaatit sekä pelisalit. Kuponkipelejä ja arpoja on yhä saatavilla myyntipisteissä, mutta hallituksen kehotus välttää…

Millä tavalla koronavirustilanne ja koronavirukseen varautuminen vaikuttaa huumeiden käyttöön?

AHR kysyi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Pekka Hakkaraiselta miten hän arvioi koronavirustilanteen vaikuttavan huumeiden käyttöön ja haittoihin. Rajojen sulkemisella Euroopassa on todennäköisesti monenlaisia vaikutuksia huumemarkkinoihin Suomessa, vaikka niitä ei vielä tarkemmin tunnetakaan. Aineiden saanti voi vaikeutua ja hinnat nousta. Henkilölle, joka on satunnaiskäyttäjä tämä ei liene iso ongelma, mutta niille, jotka ovat riippuvaisia tai…

AHR:n blogisarja: Miten koronavirustilanne vaikuttaa päihteiden käyttöön, rahapelaamiseen ja tuen tarpeisiin?

Koronavirustilanne ja sen johdosta tehdyt toimenpiteet vaikuttavat koko yhteiskuntaan monella tapaa. Oletettavasti sillä on monia vaikutuksia myös päihteiden käyttöön ja päihdehaittoihin sekä rahapelaamiseen ja rahapelihaittoihin.  Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura (AHR) haluaa nostaa tämän asian esille blogissaan kirjoitusten sarjana. Kysymme päihde- ja rahapelaamisen tutkijoilta ja asiantuntijoilta, miten he asiantuntemuksensa perusteella uskovat tilanteen vaikuttavan päihteiden käyttöön/rahapelaamiseen…

Miten koronavirukseen varautuminen vaikuttaa nuorten juomiseen ja nuorten kokemiin päihdehaittoihin?

”Vaikka koululaiset eivät tavalliseen tapaan nyt koulussa käykään, on tärkeää varmistaa kouluterveydenhuollon saatavuus myös epidemian aikana. ” Koronavirustilanne ja sen johdosta tehdyt toimenpiteet vaikuttavat koko yhteiskuntaan monella tapaa. Oletettavasti vaikutuksia on myös päihteiden käyttöön.  Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura (AHR) haluaa nostaa tämän asian esille blogissaan kirjoitusten sarjana. Kysyimme THLn erikoistutkija Kirsimarja Raitasalolta, miten hän…

30 vuotta toisesta huumeaallosta: mikä muuttui?

Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura AHR:n talviseminaari ja vuosikokous Keskiviikkona 26.2.2020 kello 14.00–16.30 Säätytalo, Snellmaninkatu 9-11, Helsinki AHR täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Juhlavuoden aloittaa talviseminaari, jossa keskustellaan päihteiden käytön, hoidon ja päihdetutkimuksen muutoksesta 1990-luvulla alkaneen toisen huumeaallon jälkeen. Puhujina on kaksi suomalaisen päihdetutkimuksen keskeistä vaikuttajaa, sosiaalipsykologian professori emerita, riippuvuustutkija Anja Koski-Jännes ja oikeuskemian professori…

Haittojen vähentämisen 2020-luku. Miltä haittojen vähentäminen näyttää Suomessa tänään ja tulevaisuudessa?

AHR:n seminaari keskiviikkona 8.1.2020 kello 13.00–16.00 Tieteiden talo, Helsinki, Kirkkokatu 6, sali 505 Seminaarissa tarkastellaan haittojen vähentämisen politiikan ajankohtaisia kysymyksiä ja kehityskulkuja.  Haittojen vähentäminen rantautui Suomeen 1990-luvun lopulla vastauksena etenkin pistämällä tapahtuvaan huumeidenkäyttöön liittyviin terveydellisiin ja kansanterveydellisiin huoliin: HIV:n ja hepatiitin leviämiseen sekä nopeasti yleistyneisiin yliannostuskuolemiin. Uutta ja poikkeuksellista politiikassa oli, että sen toimenpiteet oli…

Alkoholipolitiikan paradoksi ja laillinen kannabis: kuulumisia NordAN-konferenssista

Pohjoismainen alkoholi- ja huumepolitiikan verkosto NordAN järjesti konferenssin Helsingissä lokakuussa yhdessä EHYT ry:n kanssa. Paikalla oli huomattava määrä kansainvälisiä puhujia alkoholipolitiikan ja terveyden edistämisen alalta ja yleisössä alalla työskenteleviä ihmisiä Suomesta ja ulkomailta. Alkoholipolitiikan paradoksi Koko konferenssin ohjelman kattavaksi teemaksi voi mielestäni nostaa alkoholi- ja huumepolitiikassa esitetyn paradoksin: vaikka tutkimustietoa ja näyttöä toimivista politiikoista on…